T4:85


(Rubrik:) Snäwingz heradt      Kolbeck sochn.


(Vänstra sidan:)

            Notarum Explicatio
                                                                                              
S.         Slåter haga                                13 laß
T.         Qwan hagan medh stub-                           
            bar och toofuor, doger
            till åker och eng.
W.       Qwan hagan medh stub-
            bar, doger till åker
            och eng.
V.        Gärdet, vtsäde                           14 tunnor
X.        Enget, af godh hård wall
            och myrewall något vt-
            medh strömen                            36 laß
Y.        Körßbärs trägård.

(Karttext:)

Slåter haga
Öfuer nääß i Säby sochn möter.
Räbbe hollmen möter.
Qwarn hagan medh stubbar och toofuor
Qwarn hagan medh stubbar
Moojord
Eng.
Trägård.
Moojord
Fol. 30
Tegell hagan möter.


(Högra sidan:)

            Notarum Explicatio
                                                                                              
1.         Sädes wreet, vtsäde            2 tunnor
2.         Vtsäde                                27 tunnor
3.         Vtsäde                                28 tunnor
            Vti num. 2 gärdet är jgen-
            lagd åker                             2 tunnor
4.         Godh bärande hårdwalß-
            eng, höö                              88 laß

(Karttext:)

Swedh
Godh bärande eng af hård wall
Fol. 34
Fol. 34
Scala ulnarum.