T4:86


(Rubrik:) Snäwingz heradt      Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
5.         Eng medh eke skog ibland    396 laß
6.         Godh hårdwalß eng, höö      424 laß
7.         Store Diuregården.
8.         Lille Diuregården.
9.         Godh slåterhaga, höö           99 laß
10.       Godh hård walß eng, höö     270 laß
11.       Humblegård.          

(Karttext:)

Vtnäß möter j Säby sochn.
Eng med eke skog.
Fol. 33.
Fol. 33.
Slåtter haga
Ströms hollms wijken.
Godh hårdwallß eng.
Store Diuregården
Lille Diuregård<en>
Godh hårdwallß eng
På denne platz är Ströms hollms gård.
Rytters landett.
Scala ulnarum.