T4:88


(Rubrik:) Snäwingz heradt      Kolbeck sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
N.        Ny engen mäst af hårdwall
            godh bärande                655 laß
            Hund engen                   274 laß         

(Karttext:)

Fol. 30.
Ströms hollms wijken.
Fol. 31.
Ny engen, mäst af hård wall, godh bärande.
Fol. 36.
Åßen
Rytter sochn möter på detta landett.
Hollma, kallas Hund engen, godh eng.
Meler lacus.
Scala ulnarum.