T4:90


(Rubrik:) Snäwingz heradt. Bärgh sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Körninge skattegård      1
            är                             12 öresland
B.        Gärdet, vtsäde          16 tunnor
            Vti samma gärde är igen-
            lagd åker                  2 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde          15 tunnor
D.        J sama gärde igenlagt 2 1/2 tunnor
            noterat littera D.
E.        Godh eng af hårdwall 27 laß
F.        Kalfue haga, doger till eng.
G.        Torp, ligger på Körninge
            bolstadh, intet skattlagt.
H.        Gärdet, vtsäde          1/2 tunnor
I.          Vtsäde                     1 1/16 tunnor
            J samma gärde är linder
            till                             5 tunnor
            Der på fååß höö       15 laß
K.        Eng med skog          10 laß
L.         Godh skogz eng       20 laß
            Godh muulbeet.
            Allehanda tarfueskog
            till nödtorften.
            Till denne by ligger en
            eng af måßewall, fol. 92,
            räntar höö                31 laß
            och är noterat littera I.
            Sågh och miölquarn      0
            Fiske och humblegård   0                                         

(Karttext:)

Godh eng med skog
Eng med skog
Enges lind
Leer mylla
Tibbele möter.
Igenlagt
Leer mylla
Jgenlagt
Leer mylla
God hårdwalß eng
Nibbele eng möter.
Scala ulnarum.