T4:92


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Tibbele skattegårdar                 2
            1 är                                         12 1/2 öre
            2 är                                         12 1/2 öre         
B.        Gärdet, vtsäde                         33 tunnor
            Vti sama obrukat åker             7 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                         34 tunnor
            Der af är obrukat åker             4 tunnor
            Vti detta gärdet är lind som doger
            till åker                                     3 tunnor  
D.        Hafre wreet, vtsäde                  1 3/4 tunnor
            Lind sama wreet                       3 5/8 tunnor
E.        Beetz haga.
F.        Kalfuehaga.
G.        Torpet i Wäster wreten, vtsäde 1/8 tunnor    
            Lind i sama wreet, höö             3 laß
            Öster wreten                            1/8 tunnor
            Höö                                         1 laß
H.        Måße eng till Tibbele                57 laß
I.          Måße eng till Körninge             31 laß
                                          fol. 90

            Allehanda tarfueskog och
            muulbeet nogh
            Fiske                                       0
            Till denne by liggia tu små
            torp, fol.91, num 18, 19, 20
            såßom och till denne by een eng
            med skog vti, fol. 99 vti littera E,
            räntar                                       66 laß
            Hijt lyder en eng, fol. 93, vti
            littera P                                    96 laß
           
            K. Bergz kyrkia.          
    

(Karttext:)

Måße eng till Tibbele
Måße eng till Korninge1.
Moo jord.
Leer mylla
Körninge möter.
Kalfhaga
Leer mylla
Leer mylla
Beetz haga
Hwalsta möter.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Körninge