T4:94


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Bergh sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Rallesta, gårdar                   3
            1. Skatte är                        13 öre
            2. Och skatte                      8 1/3 ör<e>
            3  är crone                          6 2/3 ör<e>    
B.        Gärdet, vtsäde                     25 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                    12 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                    32 1/2 tunnor
E.        Hård walß eng godh, höö    48 laß 
F.        Beetz haga, doger till eng.
G.        Beetz haga, doger till eng.
H.        Beetz haga, doger till eng.
I.         Godh eng med skog             39 laß
K.       Åkeren, vtsäde                     3 1/2 tunnor
L.        Godh hård walz eng             18 1/2 laß
M.       Godh eng                             9 laß
N.        Godh eng                            7 1/2 laß
O.        Godh eng                            10 1/2 laß
P.         Eng, elak                            16 laß
            Skog och muulbeet till alle nöd-
            torfter. Fiske                       0
            Humblegårdar                     0

            Specialis Explicatio till Rallesta
                                                                                              
1.         Gården, hafuer vtsäde         16 tunnor
2.         Gården, vtsäde                   11 1/2 tunnor
3.         Gården, vtsäde                    9 tunnor
1.         Gården i Rallesta, höö         63 laß
2.         Gården, höö                       48 1/2 laß
3.         Gården, höö                       32 laß


            Notarum Explicatio
                                                                                              
Q.        Berga, gårdar                                  2
            1 är cronegård                                3 1/3 öre
            2 är frälße gård
R.        Gärdet, vtsäde                                17 1/2 tunnor
S.        Gärdet, vtsäde                                 21 tunnor
T.        Eng medh skog, doch bärande, höö 135 laß
V.        Kalfue haga.
            Skog och muulbeet till alle nödtorffter.
            Vti gärdet S är igenlagt                    3 tunnor
            Humblegårdar och fiske                  0


            Notarum Explicatio
                                                                                              
W.       Åseby, skattegård                           15 1/3 öre
X.        Gärdet, vtsäde                                17 1/4 tunnor
Y.        Gärdet, vtsäde                                20 1/2 tunnor
            Vti gärdet X är obrukat                   4 1/4 tunnor
            Lind vti gärdet Y                             4 1/4 tunnor
            doger till eng.
Z.         Enget af måse wall                          117 laß
Y.        Beetz haga, doger till eng.
            Skog och muulbeet tillfyllest.
            Fiske och humblegårdar                  0


(Karttext:)

Beetz haga
Beetz haga
Beetz haga
Leer mylla
Berga eng full medh skog.
Åseby eng af måsewall och toofuor.
Beetz haga
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Eng med skog ibland, doch godh eng
Igen lagd åker
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh eng af hård wall.
Ler jord
Igenlagt
Lind
Leer mylla
Scala ulnarum.