T4:96


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Elßboda, skattegård            8 öre
B.        Vtsäde                                14 tunnor
            Lind i sama gärde, höö        7 1/2 laß
C.        Vtsäde                                12 tunnor
D.        Sädes wreet, vtsäde            1 5/8 tunnor
E.        Enget, höö                           80 laß
F.        Enget, höö                           12 laß
G.        Skogz eng, höö                   24 laß   
H.        Beetz haga.
I.          Beetz haga.
            Skogh och muulbet till nöd-
            torften.
            Miöl och sågequarn             0
            Fiske och humblegård          0


            Notarum Explicatio
                                                                                              
K.        Qwidinge, cronegård          8 öre
L.         Vtsäde                               6 1/2 tunnor
M.        Vtsäde                               8 1/2 tunnor
N.        Wreet, vtsäde                     1/2 tunnor
O.        Enget, höö                          24 laß
P.         Beetz haga, doger till eng.
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Sågh och miölquarn             0   
            Fiske och humblegård         0

(Karttext:)

Deße twå byiar liggia till Swedewij sochn.
Elßboo skogz eng
Eng medh skog.
Leer mylla
Leer mylla
Godh eng
Leer mylla
Beetz haga.
Beetz haga
Leer mylla
Leer mylla.
Leer mylla
Ler mylla.