T4:97


(Rubrik:) Snäwingz heradt.      Bergh sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Vpsala, cronegård                8 2/3 öre
B.        Gärdett, vtsäde                    12 1/4 tunnor
            Obrukat åker i sama gärdet  2 3/4 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                     4 1/2 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                    6 1/2 tunnor
E.         Godh hårdwalß eng, höö     60 laß
F.         Beetz haga, doger till eng.
            Skog och muulbet till nödtorfften.
            Sågh och miölquarn             0
            Humblegård och fiske          0


            Notarum Explicatio
                                                                                              
G.        Wallby, skattegårdar                            2
            1 är                                                     9 1/6 öre
            2 är                                                     9 1/6 öre  
H.        Gärdet, vtsäde                                     22 3/4 tunnor
I.          Gärdet, vtsäde                                    15 tunnor
K.        Gärdet, vtsäde                                     25 tunnor
            medh hafre jord och altt.
L.         Hafre wreet, vtsäde                             3/4 tunnor
M.        Hafrewreet, vtsäde                              2 1/2 tunnor
            Vti samma wreet är en lind                   3 1/2 tunnor
            doger till åker.
N.        Engett medh skog och måße wall, höö 100 laß
O.        Kalfue haga, doger både till åker och eng.
P.         Beetz haga, doger till eng.
Q.        Eng medh skog och måßig, höö            32 laß
            Allehanda skog till nödtorfften.
            Godh muulbeet.
            Sågh, miölquarn, fiske och humblagårdar    0


(Karttext:)

Eng full medh skog, måßig
Mojord
Leer mylla
Godh hård walß eng
Jgenlagt
Beetz haga.
Ler mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Eng medh skog och måßig.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla.
Lätt jord.
Hafreland
Beetz haga.
Scala ulnarum.