T4:98


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Åleby, cronegård                 10 öre
B.        Vtsäde                                 9 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                 9 3/4 tunnor
D.        Enget, höö                           10 1/2 laß
E.         Enget, höö                           16 laß
F.         Beetz haga, doger till eng.
G.        Kalfue tompt.
            Vti enget E är brukat
            till åker                                1 1/4 tunnor
            Skog och muulbet till nöd-
            torften, fiske litett.
            Miöl och sågequarn             0
            Humblegård                        0


            Notarum Explicatio

H.        Halsta, crone                        6 öre
I.         Vtsäde                                  8 3/4 tunnor
K.        Vtsäde                                 8 1/2 tunnor
            Lindh i sama gärdet              11 laß
            Vti gärdet I lindar
            till höö                                  9 laß
L.         Wreet, vtsäde                      1 7/8 tunnor
M.        Enget, höö                           21 laß
N.        Trägård.
O.        Skogz eng, höö                    16 laß
            Skog och muu<l>bet nogh.
            Fiske någott.
            Miöl och såg  quarn             0
            Humblegård                        0


(Karttext:)

Deße tuå byar liggia till Swedewij so<c>hn
Beetz haga.
Leer mylla
Leer mylla
Ler mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh eng, en deel hård och en deel myr wall.
Godh eng af sampt hård och en del myr wall
Skogz eng
Eng af hårdwall
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Denne åhn löper åt Ströms hollm.
Leer mylla
Leer mylla