T4:99


(Rubrik:) Bergh sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Biörßbo, cronegård               2 öre
B.        Gärdet, vtsäde                       6 tunnor
            J samma gärde obrukat åker  1 tunnor
            Lind i samma gärde               1 1/2 tunno
C.        Gärdet, vtsäde                       7 1/2 tunnor
            Obrukat jord                         3/4 tunnor
D.        Enget, höö                             30 laß
E.         Skogig eng, hörer till Tibbele 66 laß, fol. 92.
            Skog och muulbeet till nödtorfften.
            Sågh och miölquarn               0
            Fiske                                    0
            Humblegård                          0
            Swedieskog                     något  

(Karttext:)

Godh eng, en deel myre och en deel hårdwall.
Eng till Tibbele full medh skogh
Latjord1
Leer mylla
Leer mylla
Leer jord
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Lättjord