T4:Försättsblad


Jnleffvereratt den 12 aprilis 165<.>
af landtmätare Johan Åkeson vti
hans kongliga majestätz rächninge camma<re>
afmat1 1650 och 51 och 52.

Reviderad år 1819 af S.P. Nordstedth
hvarvid de i jordeboken införde numrer
äro utmärkte med ett + under numern.

1 D.v.s. avmätt