T5:10


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt


            Notarum Explicatio[o]                                  

            Kiärrestad ähr 2 skattegårdar, skattar
            hwardhera gården        2 markerland
A.        Vthsädhee i det första gierdet                             tunnland 46  
B.        Vthsädhee det andhra gierdet                             tunnland 33
                            Summan summarum                         tunnland 79
C.        Höö aff den stoore ängien                                  laß          70
            Höö aff gierdeßlinderna                                     laß          20
                            Summan summarum                                        90  

1.         Skatte gården, 2 markerland
            Vthsädhee j det första gierdet A                        tunnland 33
            Vthsädhee j det andhra gierdet B                       tunnland 16 1/2  
            Höö alz på heela hemmanet                               laß          45

1.         Skatte gården, skattar 2 marker
            Vthsädhee j det första gierdet A                        tunnland 33
            Vthsädhee j det andhra gierdet B                       tunnland 16 1/2  
            Höö alz på heela hemmanet                               laß        45

            Till denne by finnes skogh
            och mulbethe lijtet, quarn
            jngen, fiskie jntet, humblegårdar inga.

(Karttext:)

Fycklinge åker möther
Sand iordh
Kiärrestadh
Skarp leer jordh
Orrestad engh möther