T5:100-101


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.


(s. 100)

            Notarum Explicatio                                 
 
A.        Öster Tärna skattegårdar       3
            Wästergården               10 öre
            Mellangården                10 öre, 10 penningar
            Öster gården                 3 1/4 öre är byt vnder skatte.      
B.        Vtsäde                          45 tunnor
C.        Vtsäde                          38 tunnor
D.        Vtsäde                          1 3/4 tunnor
E.         Ny engen                      26 laß
F.         Haga, doger till eng.
G.        Öster engen                   102 laß
H.        Kalfhaga.
I.          Stor engen                    350 laß, godh bärande eng
            med de tree Ålbrotte teegarna som höra till cronom.      
K.        Tompter                        5 doga till eng
N.        Beeteß haga, doger till eng.    

            Skog till nödtorften,
            fiske litett vthi
            Sagåhn.
            Godh muulbeet.
            Sågh och miölquarn    0
            Humblegårder             0

            Till denne by fins fyra beetz-
            hagar, fol. 99, och duga både till
            åker och eng.

            Ett torp som här till lyder
            är finnandes folio 99.1
  
(Karttext:)

Ting wastebo moter2
Wigges huuß möter.
Wäster Tärna möter i Kumbla socken
Sagåhn.


(s. 101)

            Specialis Explicatio        tunnor     laß
 
1          gården hafuer vtsäde             18 1/4      136
2          gården hafuer                        18 3/4      140
3          gården hafuer vtsäde             5 3/8        50         

L          äre 8 teegar huil-
            ke kallas Ålbrotan,
            och ifrå deße teegar
            skall tagas tree teegar
            som äre ifrå byn i
            fordom tidh tagne 
            vnder cronan, och äre
            samma teegar noterade
            littera M, M, M.
            Ränta höö    24 laß.

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Sagååhn.
Kumbla sochn möter.
På denne sida kommer Nörre Håbberga.            

1 Denna anteckning av en annan hand
2 D.v.s. möter