T5:102-103


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.


(s. 102)

            Notarum Explicatio
 
A.        Wigges huuß, vtsäde 26 tunnor i både
            gärden till hopa, noterade med B.
C.        Dallkars torpet, vtsäde        2 tunnor
D.        Engett                                 3 laß
E.        Enget till Wiggeshuuß           50 laß 


(s. 103)

            Notarum Explicatio
 
A.        Tärna kyrkia.
B.        Prästegården.
C.        Vtsäde                18 tunnor
D.        Vtsäde                6 tunnor, klåkarens
E.        Öster enget          39 laß, hörer till
            Smesbo, fol. 104.
F.         Präste engett       150 laß
G.        Vtsäde                15 tunnor
H.        Klåkar enget        21 laß


(Karttext, s. 102-103:)

Scala ulnarum.
Öster Tärna möter.
Smedzbo möter.
Gamall rogswedh
Tällie möter.