T5:104


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Smedzbo, skattegård 1        17 öre
B.        Vtsäde            50 tunnor allt till-
            hopa trädes och sädes gärdet.
C.        Vtsäde            8 tunnor   81
D.        Stor enget       84 laß
E.        Öster enget     39 laß
F.                               26 laß
G.        Swijn myran    28 laß både
                                                      } tillhopa
H.        Swijn myran, ligger till
            Wiggelzbo torpett.
I.          Kyrke måßan 42 laß

            Till denne by fins en eng, fol. 103,
            och kallaß Österenget, räntar 39 laß,
            noterat littera E.
            Skog och muulbet nogh.
            Fiske och quarnar    0

(Karttext:)

Fasparbo möter.
Alderßbo möter.

1 Denna siffra troligen tillskriven därför att den föregående 8:an är svår att läsa