T5:105


(Rubrik:) Tärna sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Aldersbo, skattegård 1,        4 öre
B.        Vtsäde            8 tunnor
C.        Vtsäde            8 tunnor
D.        Enget              27 laß
            Vppkörd åker i samma eng  2 1/4 tunnor
            Nöd torfftig schog och betz mark.
            Till denne by fins en enges teegh
            fol. 123, noteradt littera H, höö  5 laß
E.         Beeteß täppa.
            Quarn och humblegård         0

(Karttext:)

Smedz bo möter.
Store landz wägen ifrå Stocholm och till Sala och Coppar berget.
Hwijßbo möter
Scala ulnarum.