T5:108


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Tällie är skattegård.
B.        Vtsäde                        5 tunnor
C.        Vtsäde                        3 1/8 tunnor
D.        Engett                         56 laß
            Skog och muulbete nöd torftigt.
            Fiske intet. Humblegård intet.
            Qwarn ingen.

(Karttext:)

Klåkargårdz egor möta.
Scala ulnarum.