T5:11


(Rubrik:) Biörckesta sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Lundby ähr skattgårdar 2, skattar 2 örsland
A.        Vthsädhee j det första gierdet                            tunnland 15 1/4 
B.        Vthsädhee j det andhra gierdet                           tunnland 14
C.        Vthsadhee1 i wreethen                                       tunnland 3 1/2
D.        Vthsädhee                                                         tunnland 19 1/2
E.         Vthsädhee                                                        tunnland 12
                            Summan summarum tunnor                             91 1/4  

F.         Höö aff en engh till                                            laß           30
G.        Höö aff en engh till                                            laß           15
H.        Höö aff en engh till                                            laß            8
                            Summa summarum                                          53

1.         Skattegården skattar 12 öresland, <...> penningar 
            Vthsädhee på heela gårdhen vthj alla gierden                     45 5/8  
            Höö alz på heela hemmanet                               laß           26 1/2

2.         Skattegården skattar 12 öresland, <...> penningar 
            Vthsädhee på heela hemmanet                           tunnland 45 5/8  
            Höö alz på heela hemmanet                               laß        26 1/2

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethee, fiskie jntet, quarn
            jngen och finnes inga andra
            lägen heether, humblegårdar inga.

(Karttext:)

Leer iordh
Lundby
Leer iordh
Leer iordh
Scala ulnarum

1 D.v.s. Utsäde