T5:110-111


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt. Tärna sochn.


                        Notarum Explicatio
 
                        A.        Tingwastebo, skattegård
                        B.        Vtsäde                        17 tunnor
                        C.        Vtsäde                        16 tunnor
                        D.        Engett                         260 laß
                        E.         Haga med skog, doger röja till eng.
                        F.         Engett                         6 laß
Torp                G.         Vtsäde          2 tunnor, 15 laß höö
Torp                H.         Vtsäde          5 tunnor
                        I.          Engett           60 laß
                        K.        Höö              15 laß
                        L.         Höö              3 laß
Torp                M.        Vtsäde          4 tunnor
Torp                N.         Vtsäde          2 1/2 tunnor
Torp                O.         Vtsäde          21 tunnor
                        P.         Engett           30 laß
                        Q.        Engett           69 laß
                        R.        Vtsäde          1 3/4 tunnor, boland
                                    till Tärna
Bolander till  {  S.         Vtsäde          3 3/4 tunnor
Tärna               T.         Vtsäde          2 tunnor
                        V.        Engett           70 laß                                              

                                    Skog och muulbet till nödtorften,
                                    fiske och quarnar jntet.
                                    Humblegård             0

(Karttext:)

Scala ulnarum.
På denne sida möta Warm sättra engiar i Nörby sochn.
Täppa
Lind.
På denne sida möter Fasparbo.
Täppa egor möta

1 Härefter står 1/2, vilket dock synes utplånat