T5:112


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Fasparbo, skattegård 1, 4 öre
B.        Vtsäde                        11 tunnor
                                                                } Talliord1            
C.        Vtsäde                        11 tunnor
D.        Engett                         100 laß, elak eng
            af måß wall, intet bärande.
            Nödtorftig tarfueskog.
            Jngen swedieskog.
            Fiske intet.
            Qwarn ingen.
            Jntet synnerlig god muulbeet.

(Karttext:)

Skarbolandet möter
Warmsättra i Nörby sochn möter.

1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten