T5:113


(Rubrik:) Tärna sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Bertebo, skattegård  1
B.        Vtsäde                       6 tunnor
                                                                } talliord
C.        Vtsäde                       5 tunnor
D.        Bertebo wijken         27 laß
E.         Vtsäde                      1 3/4 tunnor    1 3/41
F.         Enget                         30 laß
            Skog och muulbet till nöd-
            torften.
            Fiske, såg och miölquarn  0
            Humblegård                      0


            Notarum Explicatio
 
G.        Solebo, skattgård   1
            Vtsäde              5 1/2 tunnor  
H.        Vtsäde              6 tunnor
I.          Engett               40 laß
K.        Höö                  20 laß  
            Schog till nödtorften
            Qwarn och till som går hööst
                               och wåhr.
L.         Stubbhaga, doger med
            tiden till åker eller eng.
            Fiske                          0
            Humblegård                0
            Sågequarn                  0  


(Karttext:)

Fastebo möter.
Patringebo möter.
Scala ulnarum.

1 Dessa siffror troligen tillskrivna därför att det föregående 1 3/4 är svårt att läsa.