T5:114-115


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.        Tarna1 sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Söder Håbberga, skattegård  1
            är                        10 öres land.            
B.        Vtsäde                 12 tunnor
C.        Vtsäde                 6 tunnor
D.        Vtsäde                 6 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                 9 tunnor
F.         Hagan                  30 laß
G.        Wiggen                 60 laß
H.        Stor engen            93 laß
I.          Kalfhaga, doger till eng.
K.        Forßbo teegarna  15 laß både ihop,
            fol. 107    Forßbo igen fins.
L.         Skäbo eng           100 laß
M.        Vtsäde                 2 tunnor
            Vthi denne by är mäst hårdwalz-
            eng.
            Swedie och annan tarfskog nog.
            Timberskog intet.
            Fiske litett i Sagåån.         
            Muulbet till nödtorften.
            Qwarn intet.
N.        Vtsäde                     3 tunnor
            Höö vti sama wreet  10 laß

(Karttext:)

Nörre Håbberga möter.
Sagåån.
Sewala sochn möter på denne sidan åhn.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Åkesson 1652.

(Ytterligare ett par svårlästa senare blyertsanteckningar.)

1 D.v.s. Tärna