T5:116


(Rubrik:) Öffer Tiurebo heredt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Skarbolande, skattetorp      2 öre
B.        Vtsäde i både B till hopa      5 1/2 tunnor
C.        Enget, intet mykit bärande   35 laß
            Elak muulbeet.
            Tarfueskog till nödtorften.
            Jntett fiske. Jngen quarn.
            Humblegård                        0

(Karttext:)

Hwijt måßa
Scala ulnarum.