T5:117


(Rubrik:) Tärna sochn


            Notarum Explicatio
 
A.        Skattegård, Bruußbo1,  1    14 öre
B.        Vtsäde                                19 tunnor
C.        Vtsäde                                16 1/4 tunnor
D.        Vtsäde                                1 1/4 tunnor
E.         Engett                                 360 laß myr höö,
            hård walß höö                     57 laß
            Skog till alle handa nyttigheeter till
            nödtorften såsom och muulbeet och
            swediemark.
            Jngen qwarn.
            Jntet fiske. Humblegård ingen.

(Karttext:)

Hårdwall
Leer jord
Lind.
Leer jord
Leer jord
Myreng
Ler jord
Lind

1 Troligen fel för Brunßbo