T5:118-119


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.        Tärna sochn


            Notarum Explicatio
 
A.        Nörre Håbberga, skattegård  1,    12 öre
B.        Vtsäde                                7 tunnor
C.        Vtsäde                                9 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                                11 tunnor
E.         Lille engett                          12 laß
F.         Vtsäde                                1 3/4 tunnor
G.        Lagmans teegen                   108 laß sank eng, doch bä-
            rande.
H.        Gååß myran är fordom kommin ifrå siälfue byn
            och vnder frälße och ännu brukas ifrå byn    240 laß
I.          Wiggen                               42 laß bärande hårdwall
K.        Stor engen                           66 laß af fräken botn
L.         Kalfhaga sank, doger till eng.
M.        Torpett, vtsäde                    3 tunnor
            Någott litett fiske i Sagåån.      
            Skog och muulbeet till fyllest, timberskog intet.
            Swedieskog nogh. Humblegård        0
            Qwarn ingen.

(Karttext:)

Öster Tärna engiar möta.
Brunßbo egor möta
Sagåån.
Söder Håbberga möter.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckningar:)

Bok K5
5 pl.