T5:12


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt.


            Notarum Explicatio                                  

            Biörckestadh prästegårdh
A.        Vthsädhee i det första gierdet         tunnland 18 1/2 
B.        Vthsädhee det andhra gierdet         tunnland 21
C.        Vthsädhee i wreethen                    tunnland 1 1/2
D.        Vthsädhee                                     tunnland 11
E.         Vthsädhee i gierdet                       tunnor    18 1/4
                            Summa summarum       tunnland 80 1/4  

F.         Höö aff en hård walls engh till        laß          30
G.        Höö aff en ängh till                         laß          10
H.        Höö aff en ängh till                         laß          8
            Höö aff gierdeß linderna till            laß          15
                            Summa summarum       laß          63

            Skogh och mulbethee ganska ringa,
            fiske jntet, quarnar och humblegårdar intet.

            Till prästegården lyder en eng, noterat littera <.>
            och fins fol. 22, räntar höö        9 laß
I.          Beeteß haga
                                  } doga både till åker och eng.
K.        Beeteß haga   

(Karttext:)

Beetz haga.
Beetz haga
Leerjordh
Beetz haga
Leer iordh
Capellans torpet
???

(Senare blyertsanteckning:)

3 ??? 2 banco