T5:120


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Patringebo, skattegård  1
B.        Vtsäde                                9 tunnor
C.        Vtsäde                                12 tunnor
D.        Engett                                 50 laß  medellmåtig godh
            Muulbeet och tarfueskog tämelig.
            Qwarn intet. Fiske jntett.
            Sågequarn jntet. Humblegård ingen. 
E.         Wreet, vtsäde                     3/4 tunnor

(Karttext:)

Solebo möter
Bertebo möter.
Fastebo möter.
Scala ulnarum.