T5:125


(Rubrik:) Simtuna härad1    Tärna sochn.


            Notarum Explicatio                  tunnor   laß
 
A.        Hwijßbo skattegård
B.        Gärdet, vtsäde                                4 3/4
C.        Vtsäde                                           3 3/4
D.        Hårdwalß eng                                             18
E.         Hårdwalß eng                                             12
L.         Lind, doger till eng, intet till åker                  6

F.         Bänebo, skattegård        4 öre
G.         Vtsäde                                           14
M.        Vtsäde                                           14
N.         Hård och myrwalß eng                               144
O.         Fördelß åkren                                3
P.          Vtsäde                                           1/2        4
Q.         Myreng, höö                                               9
             är skog ibland.
R.         Myra, sank, brukaß till boskapz-
             beet.

             Till deße gårdar fins nöd torftig
             skog och muulbeet.
             K hörer till fördelß jorden                           9

             Jntet fiske.
             Squaltequarn är
             till Hwijßbo och
             jngen sågequarn.
             Till Bänebo är intet
             sågequarn, ey heller
             miölquarn.
             Jnga humblegårdar.
             Vti deße gärden som
             höra till begge går-
             darna är alt god
             leer jord.
             H. Beeteß täppa.

(Karttext:)

Smedzbo och Alderßbo möta.
Store landzwägen ifrå Stocholm och åt Sala och Copparberget.
Lööt möter.
Beeteß myra.
Store Göllia i Simtuna sochn möter.

(Senare blyertsanteckning:)

Riksdagsman Malmin, Hvissbo, afritat den 5 sept.                                                                    

1 Simtuna härad tillagt av senare hand