T5:128


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt


            Notarum Explicatio                  tunnor   laß
 
A.        Lööt, skattegård,    10 1/3 öre
B.        Vtsäde                                            16
C.        Vtsäde                                            10
D.        Vtsäde                                            5 1/2
E.         Myr eng höö, hård wall ibland                    170
            Jntet synnerlig god muulbet,
            allehanda tarfueskog till
            nödtorften
            Miölquarn, brukas hööst och wåhr.
            Fiske och humblegård intet.
L.         Beeteß täppa.
            Sågequarn jntet.
            Linden i gärdet B doger intet till åker           6 


F.        Kråkebo, skattetorp.
G.        Vtsäde                                            3
H.        Vtsäde                                            3
I.          Enges haga, höö                                         9
K.        Beeteß haga, doger till eng.
M.        Enges teegen, lyder till Al-
            derßbo, intet bärande                                 5  fol. 105
N.        Enget, mäst af myr wall                               50

            Detta torp hafuer lika lägen-
            heet med Lööt i skog och
            muulbeet.
            Quarnar inga.
            Fiske och humblegård intet.
            Linden i gärdet G, höö                                4
            Linden i gärdet H, höö                                3 1/2  
            Jngen dera doger till åker.

            Linden i gärdet
            C, doger intet till
            åker. Höö 4 laß.
            Linden i gärdet D
            doger till åker,
            höö der på        8 laß


(Karttext:)

Sank myra, brukas till fäbeet.