T5:129


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt    Kijla sochn


            Notarum Explicatio
 
A.        Höksta, skatte torp    1 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                 5 tunnor
C.        Vtsäde                                            3 7/8 tunnor
D.        Hård wallz eng, höö                         10 laß
E.         Myr och hård walz eng                    22 laß
F.         Enget, höö                                      10 laß
G.        Gärdet, vtsäde                                 2 3/4 tunnor
            hörer till Åkerßbo, finns fol. 130.
H.        Engett, höö                                      8 laß
            hörer till Åkerßbo, fol. 130.

            Timber och annan tarfueskog
            till nödtorfften.
            Fiske ovh någott muulbeet godh.
            Såg och miölquarn                           0
            Humblegård                                     0


I.          Skinnarbo, skattetorp 1 öre
K.        Vtsäde                                            1 1/16 tunnor
L.         Vtsäde                                            1 tunnor
M.        Vtsäde                                            1 1/8 tunnor
N.        Vtsäde                                            1 3/4 tunnor
O.        Engett, höö1                                    16 laß
P.         Engett, höö1                                    4 laß
                   Godh muulbet
                   Timber och anna<n> tarfueskog på
                    andras egor.
                    Fiske till nödtorften.
                    Miöl och sågquarn                   0
                    Humblegård                             0


(Karttext:)

Färnbo sochn möter.
Hård walz eng
Skogz jord
Skogz jord
Åkersbo möter.
Scala ulnarum.


(Senare blyertsanteckningar:)

Hösta
Skinnaro
2:16                             

1 Härefter blyertsanteckning stub engh