T5:13


(Rubrik:) Biörckesta sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Åhrnestad, skatt hemman        1,
            skattar                                      3 marklände
A.        Vthsädhee j det första gierdet    tunnland  33 3/4 
B.        Vthsadhee1 i det andhra gierdet, tunnland 34 1/2
D.        Vthsädhee aff torpet                  tuneland  3 1/4
                        Summa summarum      tuneland  71 1/2

C.        Höö aff engen                            laß          30
            Höö aff gierdeß linderna till        laß          8
                        Summa summarum       tuneland 38

            Skogh och mulbethe något lijtet,
            fiskiee jntet, quarn jngen,
            humblegård ingen.

(Karttext:)

Kiäresta engh möther
Sag åhn
Åhrnestad
Skogh och wth marck.
Scala ulnarum.     
1 D.v.s. Utsäde