T5:132


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Simanbo hafuer tillförende waritt crone och
            är bytt vnder skatte för Ekeby i Sala
            sochn, der som nu Sala stad är bygder, och
            är detta heman heelgärdz                 4 öre  
B.        Gärdett, vtsäde                                7 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                            6 1/2 tunnor
D.        Orm engett, hårdwalz höö                26 laß
E.         Hård walz eng, höö                         13 laß
F.         Vtsäde                                            1 1/8 tunnor
            Höö i samma wreet                          6 laß
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Fiske och humblegård                      0
            Såg och miölquarn                           0
G.        Beetz haga, doger till åker och eng.
            Ett eng som hörer till denna gård och heeter
            Hytte kärrett, fins fol. 136, noterat littera O,
            räntar höö                                        16 laß 

            Specialis Explicatio
 
1.         Skattegården i Gullwala hafuer åhrli-
            gitt vtsäde                                        10 1/2 tunnor   
2.         Skattegården, vtsäde åhrligt              7 1/2 tunnor
3.         Skattegård, åhrligit vtsäde                 7 1/2 tunnor
1.         Skattegården hafuer höö                   24 laß 
2.         Skattegården, höö                            23 1/2 laß
3.         Skattegården, höö                            23 1/2 laß

             Mere engiar till denne by finnas fol. 134
             och fol. 135.

             Till denna by är ett torp, Kottebo benämbdt
             och är tilldeelat de twenne 6 öres gårdarna
             att förbättra, Gullwala som förre war cro-
             ne när det förbyttes vthi Ekeby i Sala sochn
             som war 16 öresland skatte. Och samma torp är
             till öretal 2 öre, fins fol. 139.

(Karttext:)

Siöbo och Skuggebo möta
Orm engen, hård walz eng
Backett
Wästanbek möter.
Grund               LÄSES IHOP MED MOO JORD?
Moo jord
Myra sank, kan intet bergas
Gullwala möter.
Örjord.
Hård wall och myre wall en deel.
Talle moo
Leer mylla
Myrby möter
Moo jord.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

2 riksdaler, 16 ?