T5:133


(Rubrik:) Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Gullwala, skattegårdar 3, den 1 är 9 öre,
            den 2 är 6 öre, den 3 är 6 öre och äre
            deße tuå 6 öres gårdarna bytte ifrå cronan och 
            vnder skatte för Ekeby i Sala sochn,
            den som nu Sala stadh är bygder vppå. 
B.        Vtsäde                                            15 tunnor
C.        Vtsäde                                            22 tunnor
D.        Vtsäde                                            12 tunnor
E.         Vtsäde                                            2 1/2 tunnor
F.         Hård walz eng, höö                         16 laß
G.        Ny sweden, höö                              7 laß
H.        By engen, höö skarp                        20 laß
I.          Apall sweden, höö                          10 laß
K.        Myra med skog, bergas intet.
L.         Beetz täppa.
M.       Gamall swedh till beete.
N.        Enget af myrwall, höö                      6 laß, bergas i? ofta
O.        Beetz mark.
            Schog af allehanda slag till nöd torften.
            Muulbeet godh. Tämeligt gott fiske i Wäster
            och Öster siögarna. Humblegårdar   0
            Såg och miölquarn    0

(Karttext:)

Skinnarbo och Åkersbo möta.
Simanbo möter
Apall sweden
Lind
Myra med skog, bergas intet
Mäst moojord
Byengen
Moo jord
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Hård wall
Sand iord
Mooiord.
Myr wall
Nyie sweden
Myra med skogh
Biörßbo möter
Gullwala wäster siöön.