T5:136


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Myrby, skatte torp                          1/8 öre
B.        Vtsäde                                            2 tunnor
C.        Vtsäde                                            2 tunnor
D.        Linden, höö                                     6 laß
E.         Linden                                            4 laß
            Tarfue skog och muulbet till nödtorften,
            fiske                                                0
            Såg och miölquarn                           0
            Humblegård                                    0   


            Notarum Explicatio
 
A.        Östanbech, skatte torp                     2 öre
B.        Gärdett, vtsäde                                3 3/4 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                3 tunnor
E.         Myr och hård walz eng till hopa       30 laß
D.        Wreeten, vtsäde                               1/2 tunnor
            Tarfueskog och muulbet till nödtorften,
            skog och miölquarn                          0
            Fiske litett i bäcken.
            Humblegård                                     0


F.         Wästanbech, skatte torp                  2 öre
G.        Gärdett, vtsäde                                4 1/8 tunnor
H.        Gärdett, vtsäde                                3 1/2 tunnor
I.          Vtsäde                                            5/8 tunnor
K.        Vtsäde                                            5/8
L.         Engett, höö                                     18 laß
M.        Engett, höö                                     9 laß
N.        Hytte kärrett, höö                            20 laß
O.        Hytte kärrett, ligger till Simanbo       16 laß, huilket fins fol. 132.  
            Muulbeet och tarfueskog till nödtorften.
            Sågh                                               0
            Miölquarn                                       0
            Fiske litett i bäcken.
            Humblegård                                    0


(Karttext:)

Åßebo möter.
Moo jord.
Hård walz eng
Sand jord
Sand jord.
Sand jord
Swedh, beetz haga
Sand jord
Tallemoo
Sinambo möter   
Gullwala möter
Talle moo
Wästanb<ä>ch möter.
Myr och hårdwalz eng.
Här ligger een onyttig myra.
Simanbo eng, heeter Hytt kärret
Nyrog eng, heeter Hytte kärret
Wästerby möter.
Scala ulnarum.