T5:137


(Rubrik:) Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
            Ring wala
A.        Skattegårdar                                   2
            1 är                                                12 öre
            2 är och                                          12 öre      
B.        Vtsäde                                            7 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                            21 tunnor
D.        Vtsäde                                            28 1/2 tunnor
E.         Linden, höö                                    15 laß
G.        Cum signo + engen, hörer
            både till Ringwala och Sö-
            derbo teeg om teeg efter
            öre och ortug1. Räntar                     100 laß
G.        Myr och hård walz eng till
            Ring wala allena                               44 laß
H.        Myreng till Ring wala al-
            leena, höö                                        24 laß

            Muulbeet, timber och näfver-
            skog godh, såßom och annan
            nödtorftig skog.
            Såg och miölquarn                           0
            Fiske                                               0
            Sågh hafuer denne by till-
            hopa med Liumsebo och Sö-
            derbo.
            Ring wala hafuer i enget G
            cum signo +                                    44 laß
            Söderbo                                         56 laß

(Karttext:)

Myr eng
Wästerby möter.
Gullwala engiar möta.
Ringwala och Söderbo tillhopa
Myr wall och hård wall en deel.
Leer mylla
Ringwala eng, myr wall och hård wall en deel
Leer mylla            
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Söderbo möter

1 D.v.s. örtug