T5:14


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt


            Notarum Explicatio                                  

            Kolmestad, skattegårdar          2,
            cronegårdar                              2
            och en crohne vthiordh som ähr bebygt vppå
            om                 4 öresland    <...> penningar    
A.        Vthsädhee i det norre gierdet                      tunnland  54 1/4 
B.        Vthsädhee j det Söder och Östera gierdet, tunnland   48 1/4
                                        Summa summarum       tunnland  102 1/2

C.        Höö aff en hård walz engh                          laß           22
D.        Höö aff en engh till                                     laß           50
E.         Höö aff en god ängh                                  laß           25
            Höö aff gierdeßlinderna                             laß           10
                                        Summan summarum     laß           107

1.         Skattegården skattar               6 öresland, <...> penningland 
            Vthsädhee i gierdet A
                                                    }    summa                       6 5/8       
            Vthsädhee i gierdet B
            Höö alz på heela hemmanet                       laß           14

2.         Skattegården skattar              19 öresland, <...> penningland 
            Vthsädhee i gierdet A
                                                    }    summa                        19 3/4       
            Vthsädhee i gierdet B
            Höö alz på heela hemmanet                       laß           40

3.         Crohne gården skattar            9 1/2 öresland, <...> penningland 
            Vthsädhee i gierdet A
                                                    }    summa        laß1         10 1/8       
            Vthsädhee i gierdet B
            Höö aff heela hemmanet                            laß           21 1/2

4.         Crohne gården skattar            9 1/2 öresland, <...> penningland 
            Vthsädhee i gierdet A
                                                    }    summa        tunnland  10 1/8       
            Vthsädhee i gierdet B
            Höö alz på heela hemmanet till                    laß           21 1/2

5          ähr en crohne vthjord, skattar 4 öresland, <...> penningland 
            Vthsädhee i gierdet A
                                                    }    summa        laß1         4 5/8         
            Vthsädhee i gierdet B
            Höö alz på samma vthjordh belöper           laß           10

            Till  denne by finnes skogh
            och mulbethe något lijtet,
            fiskie jntet, quarn jngen,
            humblegårdar jntet.
            F. Beeteß haga, doger röijia till eng.

(Karttext:)

Lindh
Ronnestadh egor mötha
Beetz haga
Leer iordh
Leer iord
Leer iordh 

1 Sannolikt fel för tunnor eller tunnland