T5:140


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Silkes wåll.

            Notarum Explicatio
 
            Silkes wåll
A.        Skatte torp                                       2 öres land
B.        Vtsäde                                             6 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                             6 tunnor
D.        Vtsäde                                             2 3/4 tunnor
E.         Rödning, höö                                   20 laß
F.         Lißle engen, höö                              4 laß
G.        Hård walz eng, höö                          28 laß
H.        Å engett, höö                                   8 laß 
I.         Qwarn som går hööst och wåhr.
            Vti gärdet D ligger een lind,
            räntar höö                                        6 laß
            Vti gärdett B ligger een lind,
            räntar höö                                        6 laß
            Timber skogh ingen, vtan på
            Gullwala egor.
            Annan tarfue skog fins till
            siälfue torpett.
            Godh muulbeet.
            Fiske                                               0
            Sågequarn                                       01
            Humblegård                                     0

(Karttext:)

Lißle engen, hårdwall
Här möta Sala stadz engiar
Här ligger een stor onyttig måsa och ligger mäst till Ringwala.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Rödning
Swag hårdwalz eng
Sala stadz rögningar möta.
Å engett
Gullwala egor möta.
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

3 pln.

(En svårläst blyertsanteckning.)

1 Härefter överstruket Miölquarn fins här till.