T5:141


(Rubrik:) Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Wäster Tullesta eng, höö      33 laß
B.        Wäster Tullesta eng, höö      42 laß
            Söder gården i Wäster Tullesta hafuer
            een deel i Solingz myra, fol. 153


            Notarum Explicatio
 
C.        Öster Tullesta eng            28 laß
D.        Öster Tullesta eng            51 laß
            Denne by hafuer en eng
            som fins fol. 171 noterat,                vti Sala
            littera N, räntar                18 laß    chartet


(Karttext:)

Söderbo eng möter.
Hårdwalz eng.
Gamble Sala stadz egor möta
Hårdwalz eng
Store skogen emillan Gullwala och Wäster Tullesta möter.
Hårdwalz eng
Hård walz eng.