T5:142-143


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt        Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Wäster Tullesta, skattegårdar      2
            1 är                                        14 1/2 öresland
B.        Gärdett, vtsäde                       21 tunnor
C.        Vtsäde                                   17 tunnor
D.        Vtsäde                                   34 tunnor
G.        Vtsäde                                   13 tunnor
E.         Hård wallz eng, höö               70 laß
F.         Beetz haga
                                } doga till åker och eng.
H.        Beetz haga
            Muulbet godh, timber och näfuer skog, såßom och
            annan tarfueskog till nödtorften.
            Miölquarn som går hööst och wåhr. Såghquarn   0
I.          Huuß tompt.                    
K.        Huuß tompt                    Meere engiar till Wäster Tullesta
L.         Huuß tompt.                   finnas fol. 141, noterade 
M.        Huuß tompt.                   littera A, B, ränta    75 laß
N.        Beetz haga.                     både tillhopa.
            Humblegårdar    0

O.        Hård walz eng till Öster Tullesta   140 laß

P.         Tyskebo, ligger på Tullesta egor   1 1/2 öre, crone
Q.        Vtsäde                                         3 5/8 tunnor
R.         Vtsäde                                         4 5/8 tunnor
S.         Hård walz eng                              20 laß
            Allehanda tarfueskog till nöd torften.
            Fiske        0.   Qwarn      0.

T.         Skall torpet, ligger på Tullesta egor, intet        
            skattlagt                                                     
V.        Vtsäde                                         1 tunnor
W.       Vtsäde                                         1 tunnor
X.        Lindarna, höö                               9 laß
Y         kallas Kyle måßa och hörer till Öster
            Tullesta, är myreng, höö                36 laß
            Mere engiar till Öster Tullesta finnas
            fol. 141, noterade littera C, D, ränta höö
                                                                79 laß

(Karttext, s. 142:)

Wäster Tullesta engiar möta.
Leer mylla.
Leer mylla
Hård walz eng godh.
På denne sida möter store skogen som ligger till Tullesta.
Leer mylla
Beetz hagha.
Öster Tullesta möter.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Moojord, swag
Beetz haga.
Grällesta egor möta.
Scala ulnarum.

(s. 143)

Gamble Sala stadz egor möta.
Ler mylla
Leer mylla
Hård walz eng.
Gamble Sala stadz egor möta.
Tyskebo möter.
Denne myra hörer till Öster Tullesta
Öster Tullesta gärdet möter.
Hårdwallz eng till Öster Tullesta.