T5:144


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Öster Tullesta är skattegårdar      2,
            frälßegård                                    1.
            1. Skattegården                      17 1/2 öre
            2. Skattegården                      12 öre
            3. Frälßegården                      6 öre       
B.        Gärdett, vtsäde                       33 tunnor
C.        Vtsäde                                   20 tunnor
D.        Vtsäde                                   22 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                                   22 tunnor
F.         Hård wallz eng, höö               28 laß
            Detta engett hörer till prästegården.
            Ett eng till denna by fins fol. 143,
            noterat littera O, 140 laß.
G.        Hård wallz eng, höö                9 laß,
            hörer till Öster Tullesta.
            Muulbet intet synnerlig, timberskog   0
            Näfuer skog intet. Tarfueskog elak.
            Miölquarn    1.   Sågh                       0
            Humblegårdar                                   0

            Specialis Explicatio
 
1.         Skattegården hafuer
            åhrligit vtsäde         23 tunnor
2.         Skattegården         16 tunnor
3.         Frälße gården        9 3/4 tunnor

            Vti enget O, fol. 143, och
            enget F, fol. 144, och en-
            gett G, fol. 144, hafuer
            1. skattegården      87 laß
            2. skattegården      60 laß
            3. frälßegården      30 laß

(Karttext:)

Öster Tullesta eng möta.
Leer mylla
Hårdwallz eng till prästegården och Öster Tullesta
Gamble Sala stadz ägor möta.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Präste gårdz egor möta.
Leer mylla
Prästegårdz åker möter
Grällesta åker möter.