T5:145


(Rubrik:) Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Kijla kyrkia
B.        Prästegården                          4 öre
C.        Gärdett, vtsäde                      12 tunnor
D.        Vtsäde                                   12 tunnor
E.         Vtsäde                                   2 tunnor
F.         Hård wallz eng, höö               24 laß
G.        Enget, höö                             12 laß
H.        Enget, höö                             13 laß
I.          Myreng                                  6 laß
K.        Myreng                                  7 laß
L.         Myr eng                                12 laß
M.        Myr enget                             12 laß
            Skog och muulbet till nödtorften,
            fiske, miöl och sågquarn         0
N.        Wreeten, vtsäde                     1 1/2 tunnor
O.        Klåkargården
P.         Klåkarwreten, vtsäde             1 tunnor
Q.        Klakar wreten1                    1 tunnor
R.         Klåkar åkern                         1 tunnor
S.         Klåkarens eng, höö                12 laß
            Humblegårdar                        0

(Karttext:)

Tullesta möter.
Leer mylla
Kijla måsan möta
Hård walz eng
Leer mylla
Myr eng
Myr eng
Moo jordh
Leer mylla
Myr eng
Myr eng
Hård walz eng
Grällesta egor möta.
Scala ulnarum.     
1 D.v.s. Klockarvreten