T5:146-147


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Grällesta, gårdar                     4
            1. Skattegård                         18 öresland
            2. Skattegård                         18 öre
            3. Skattegård                         7 1/2 öre
            4 är cronegård                       4 1/2 öre            
B.        Gärdett, vtsäde                       44 tunnor, reensäde
            Hafre land                              4 tunno
C.        Vtsäde                                   20 tunnor
D.        Vtsäde                                   64 tunnor, reensäde
            Hafre land                              7 tunno
E.         Hård walz eng, höö                60 laß
F.         Myr och hård walz eng          15 laß
G.        Myr eng godh, höö                 84 laß
H.        Hård walz eng, höö                69 laß
I.          Hård walz eng, höö                130 laß
K.        Hård walz eng, höö                42 laß
L.         Myr eng, höö                         18 laß, nyrögd
M.        Hård walz eng, höö                16 laß
N.        Nyrögd eng, höö                    10 laß
O.        Lind med skog små, doger både till eng och åker.
P.         Nyrögd eng, höö                    8 laß
            Godh muulbet, timber, näfuer och annan
            tarfueskog tillfyllest.
            Qwarn som går höst och wåhr.
            Såge quarn                             0
            Litett fiske vti Kijla åhn. Humblegårdar    0

            Till denne by ligger et skogz eng, fol. 150,
            noterat littera D, räntar höö    16 laß

            Specialis Explicatio
 
            1. Skattegården, åhrligit vtsäde  23 3/4 tunnor
            2. Skattegården, åhrligen           23 3/4 tunnor
            3. Skattegården, åhrligen           12 1/2 tunnor
            4. Cronegården, åhrligen            9 1/2 tunnor            

                 Höö årligen på
            1. Skattegården                         150 laß
            2. Skattegården                         150 laß
            3. Skattegården                         82 laß
            4. Cronegården                         52 laß

            Denne by hafwer eng vti
            Solingz myra, fol. 153, note-
            rat littera H.

(Karttext:)

Tullesta egor möta.
Hårdwalz och myr walz eng
Hafre jord
Präste egorne möta.
Hård wallz eng med skog ibland
Godh myreng
Hård wallz eng
Leer mylla
Leer mylla
Hård wallz eng
Fängzbacka möter
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Hård wallz eng
Leer mylla
Leer mylla
Ny rögning
Slät hårdwallz eng
Hård wallz eng
Ny rögdt eng
Ny rögd eng
Lind full med skog
Hård walz eng
Kijfuesta engiar möta
Lanesta egor möta
Scala ulnarum.