T5:148


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Löffåsen är intet skattlagt.      
B.        Vtsäde                                   1 tunnor
C.        Vtsäde                                   1 tunnor
D.        God hård walz eng, höö          42 laß
E.         Myr eng, höö                         12 laß
F.         Myr eng, höö                         16 laß
G.        Hård walz eng, höö                 5 laß
            Detta torp ligger på Tullesta egor
            Timber, näfuer och annan nöd-
            torfftig skog tillfyllest.
            Fiske, såg och miölquarn        0
            Muulbet godh.
            Humblegård                           0


            Notarum Explicatio
 
H.        Boåsen, skatte torp                1 öre
I.         Gärdet, vtsäde                        3 tunnor        
K.       Vtsäde                                    3 tunnor
L.        Hård walz eng, höö                12 laß
M.       Myr eng                                 12 laß
N.        Hård walz eng, höö                12 laß
            Skog och muulbeet godh.
            Fiske, såg och miölquarn        0
            Humblegård                           0


(Karttext:)

Gullwala egor möta
Godh hårdwalz eng
Myr eng
Myr eng
Hård wallz eng
Tullesta egor möta.
Flättiebo sochn möter och Gußiö by.
Hård walz eng
Myreng
Sand jord
Sand jord
Hård walz eng

(Ett par svårlästa senare blyertsanteckningar.)