T5:149


(Rubrik:) Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Dallekars torpett, crone          2 öre        
B.        Vtsäde                                   4 tunnor
C.        Vtsäde                                   3 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                                   3/4 tunnor
E.         Hård walz eng, höö                40 laß
            Allehanda slagz tarfueskog till-
            fyllest. Muulbet godh. 
            Fiske                                     0
            Miöl och sågquarn                 0
            Humblegård                           0


            Notarum Explicatio
 
F.        Gubbe wadh, skatte torp, intet skatlagt.
G.       Vtsäde                                    1 tunnor
H.       Vtsäde                                    5/8 tunnor
I.         Nyrögd eng, höö                    12 laß
           Vti gärdet höö aff linden          3 laß
           Linden i gärdet H, höö            8 laß
           Skog och muulbet god tillfyllest.
           Fiske                                      0
           Såg och miölquarn                  0
           Detta torp ligger på Lånesta
           bolstadh.
           Humblegård                            0


(Karttext:)

Gökelund möter.
Talle moo
Solinge i Romfertuna sochn möter.
Moo jord
På denne sidan möter Lonesta egor.
God hård wallz eng.
Gubbe wadh möter.
Dalkars torp möter
Nyrögd eng
Här söder om kommer Wittmö i Romfertuna socken.
Scala ulnarum.