T5:15


(Rubrik:) Biörckesta sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Öffwerstad ähr skattgårdar      2,
            crohne gårdh                            1
A.        Vthsädhee j det första gierdet    tunnland  43 
B.        Vthsädhee det andra gierdet      tunnland   30
                       Summa summarum       tunnland   73

C.        Höö aff en engh till                    laß            60
D.        Höö aff en ängh till                    laß            30
                       Summa summarum       laß            90

1.         Skattegården skattar    <...> öresland, <...> penningar
            Vthsadhee1 i gierdet A
                                                 } summa  tunnland  <...>
            Vthsädhee i gierdet B
            Höö alz på heela hemmanet       laß            <...>

2.         Skattegården skattar    <...> öresland, <...> penningar
            Vthsädhee i gierdet A
                                                 } summa  tunnland  <...>
            Vthsädhee i gierdet B
            Höö alz på heela hemmanet till   laß            <...>

3.         Crohne gården skattar    <...> öresland, <...> penningar
            Vthsädhe i gierdet  A
                                                 } summa  laß2      <...>
            Vthsädhee i gierdet B
            Höö alz på heela hemmanet till   laß            <...>

            Till denne by finnes skogh
            och mulbethee medelmåttigt,
            fiskiee watn jntet och
            ähr miöhl och sågquarn på,
            humblegårdar jntet.

(Karttext:)

Stennig iordh.
Öffwerstad
Leer iord
Leer iorh
Miöh<l>quarn
Sågquarn
Scala ulnarum.            
1 D.v.s. Utsäde
2 Troligen fel för utsäde