T5:150-151


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt        Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Gökelund ligger på Grälsta egor, intet skattlagt.        
B.        Vtsäde                                               1 1/16 tunnor
C.        Engett och linden vti gärdet B, höö     24 laß
D.        Skogz engett, hörer till Grällesta, höö 16 laß, fins fol. 147.
            Godh lägenhet att göra gott heman.
            Skog och muulbeet öfuernog.
            Fiske                                                 0
            Miöl och sågquarn                             0
            Humblegård                                       0


            Notarum Explicatio
 
E.         Broo är skatte torp, intet skattlagt.        
F.         Vtsäde                                              1 tunnor
G.        Myr eng, höö                                     14 laß
            Detta torp ligger på Grällesta egor och
            är lägen heet att göra godh gård vtaf.
            Allehanda tarfueskog tillfyllest.
            Godh, muulbeet, fiske                        0
            Miöl och sågquarn                             0
            Vti gärdet F på linden höö                  4 laß
            Humblegård                                       0


            Notarum Explicatio
 
H.        Fänges backan, crone                        2 öres land
            och ligger på Grällesta egor.            
I.          Gärdet, vtsäde                                   1 3/4 tunnor
K.        Myr eng, höö                                     20 laß
L.         Myreng, höö                                      20 laß
M.        Gärdet, vtsäde                                   1 tunnor
N.        Beetz haga, doger till åker och eng.
                 Skog och muulbet nogh.
                 Fiske                                            0
                 Såg och miölquarn                        0
                 Humblegård                                  0


            Notarum Explicatio
 
O.        Bembestigen, skatte torp                    2 öre
P.         Vtsäde                                               5 1/2 tunnor
Q.        Vtsäde                                               5 tunnor
R.         Vtsäde                                               1 1/4 tunnor
S.         Hård walz eng, höö                            30 laß
T.         Hård walz eng                                    8 laß
V.        Myr eng                                              28 laß
W.       Beetz haga, doger till åker och eng.
X.        Gräß tompt.
Y.        Godh hård walz eng                            27 laß
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Fiske                                                  0
            Såg och miölquarn                              0
            Humblegård                                        0


            Notarum Explicatio
 
1.         Källsweden, skattetorp                       1 öre
2.         Gärdet, vtsäde                                    2 tunnor
3.         Vtsäde                                               1 1/4 tunnor
4.         Hård wallz eng, höö                            36 laß
                 Skog och muulbet till nödtorften.
                 Fiske och qwarn                            0
                 Humblegård                                   0


            Notarum Explicatio
 
5.         Erich Byrilßons torp i Sala stad är
            intet skattlagt.
6.         Gärdet, vtsäde                                    7/8 tunnor
7.         Hård wallz eng, höö                            24 laß
                 Skog och muulbet till nödtorften.
                 Fiske, såg och miölquarn                0
                 Humblegård                                   0


(Karttext:)

Tompta egor möta.
Dalkars torp möter.
Grällesta egor möta.
Myr eng
Myr eng
Hård wallz eng
Store landzwägen ifrå Wästerååß och åt Copparberget.
Grällesta egor möta.
Myr eng
Hårdwallz eng.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Bennerstigen  87 ?