T5:152


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Skogen, ligger på Grälsta egor,
            intet skattlagt.        
B.        Nyrögning, höö                              14 laß
            Skog och muulbeet nogh.
            Jntet fiske. Jngen qwarn.
            Jngen humblegård.


            Notarum Explicatio
 
C.        Olßbo skatte torp, 2 öre       
D.        Vtsäde                                          4 1/8 tunnor
E.         Vtsäde                                          5 1/2 tunnor
F.         Godh eng                                      50 laß
G.        Beetz tompt.
            Och ligger detta torp på         
            Grälsta egor.
            Skog och muulbeet till nödtorfen1
            Fiske och qwarn                            0
            Humblegård                                   0


            Notarum Explicatio
 
H.        Heedebo, skatte torp, 1 öre       
I.          Vtsäde                                          2 tunnor
K.        Vtsäde                                          1 1/8 tunnor
L.         Vtsäd                                            1 1/8 tunnor
M.        Vtsäde                                          3/4 tunnor
O.        Hård walz eng, höö                       4 laß
P.         Hård walz eng                               8 laß
            Skog och muulbet tillfyllest.
            Qwarn och fiske                            0
            Humblegård                                   0


(Karttext:)

Deße torp liggia på raadh i nörr och söder på wäster sidan om Store Coppars bergz wägen.
Godh eng
Hård walz eng
Hård walz eng. 
1 D.v.s. nödtorften