T5:153


(Rubrik:) Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Nörr lunda, skatte torp, ligger på Grälsta egor
            och är intet skattlagt.        
B.        Vtsäde                                          3/4 tunnor
C.        Ny rögningz eng, höö                    9 laß
D.        Linden, doger till åker                   1 tunnor     
            Skog och muulbeet nogh.
            Fiske och qwarn                           0
            Humblegård                                  0 


            Notarum Explicatio
 
E.         Lunden, ligger på Tullsta egor och
            är intet skattlagt.       
F.         Vtsäde                                         1 1/16 tunnor
G.        Ny rögning, höö                            10 laß
I.          Linden, doger till åker                   3 tunnor
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Fiske och qwarn                           0
            Humblegård                                  0


H.        Solingz myra, hörer en deel till
            Grällesta byn och een deel till
            Tullesta, Södergården, på wäster
            sidan om åhn, och är halfparten
            godh och halfparten elak gräß-
            wext. Höö alß              176 laß


(Karttext:)

Godh eng
Myr eng
Fängzbacka möter
Elack eng
Myreng
Den andre deelen af Solingz myra möter och hörer till Solinge.
Solinge i Romfartuna socken möter
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

2 riksdaler banco