T5:154-155


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt        Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Kijffuesta är gårdar 4, skatte 3, frälße 1
            1. Skattegården                            10 öre 
            2. Skattegården                            16 öre
            3. Frälße                                      8 öre
            4. Skattegård                               14 öre
B.        Gärdett, vtsäde                        54 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                        53 tunnor
D.        Hårdwalz eng, höö                       110 laß
E.        God myr eng, höö                         30 laß
F.        Skogz eng, höö                             7 laß
G.        Godh myr eng                               16 laß
H.        Godh myr eng                               45 laß
I.          Myr eng, tämelig godh, höö          60 laß  
K.        Godh hård walz eng, höö              60 laß
L          är gamall åker igen lagd och är 7 tunnland
                Timber och näfuer skog till nödtorfften.
                Godh muulbeet. Fiske litet vthi Kijla åhn.
                Såg och miölquarn                0, humblegårdar intet
M.        Wret nörr i enge<n> D, vtsäde 9/16 tunnor     
N.         Wret nörr i enget      D, vtsäde 9/16 tunnor


            Specialis Explicatio
 
            1. Skattegården, åhrligit
                vtsäde                            11 1/2 tunnor
            2. Skattegården, åhrligit
                vtsäde                            17 9/16 tunnor
            3. Frälßegården, åhrligit
                vtsäde                            9 1/2 tunnor
            4. Skattegården, åhrligit
                vtsäde                            15 1/2 tunnor

            1. Skattegården, höö          64 laß
            2. Skattegården                 106 laß
            3. Frälßegard                     54 laß  
            4. Skattegård                     94 laß


(Karttext, s. 154:)

Grällesta egor möta
Skogz eng
Godh myreng
Godh myreng
Hård walz eng skarp
Lonesta möter.
Godh myr eng
Leer mylla
Myr eng
Scala ulnarum.

(s. 155)

Myr eng
Limesta och Krylßbo möta och äre fralße1.
Godh hård wallz eng
Lågebo mötter.

1 D.v.s. frälse