T5:156-157


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt        Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Lonesta, skattegårdar                  2
            1. Skattegården är                        12 öre 
            2. Skattegården                            12 öre
B.        Gärdett, vtsäde                             37 tunnor
C.        Vtsäde                                         38 tunnor, rensäde
D.         Linden, höö                                 30 laß
E.         Hård walz eng, höö                      165 laß
F.         Linden, höö                                 12 laß
G.        Söder engett, hård wall                 64 laß
H.        Täppan, vtsäde                             2 1/2 tunnor
I.          Slåter haga, höö                           5 laß
K.        Beetz tompt.
L.         Beetz tompt.
M.        Beetz tompt.
                Godh muulbeet, timber, näfuer och an-
                nan tarfue skog godh. Humblegårdar intet.
                Såg och miölquarn                   0
                Ganska ringa fiske vti Kijla åhn.
             Vti gärdett C är hafre land till 8 tunnor och är
             i bruuk.

            Specialis Explicatio
 
            1. Skattegården, åhrligit vtsäde     18 3/4 tunnor
            2. Skattegården, åhrligit vtsäde     18 3/4 tunnor
                altt af rensäde.
                Hafre säde hafuer hwardera gården,
                vtsäde                                      4 tunnor    
            1. Skattegården hafuer höö           138 laß
            2. Skattegården, höö                    138 laß

(Karttext, s. 156:)

Grällesta egor möta.
Romfertuna heedh möter.
Kijfuesta engiar möta.
Hård wallz eng
Lind
Leer mylla
Leer mylla
Lonesta söder gärde möter
Scala ulnarum.

(s. 157)

Nörre Lonesta gärdet möter
Leer mylla
Kijfuesta möter.
Obrukat åker
Söder engett
Lågebo möter.